פטור ממס הכנסה

פטור מס הכנסה מטעמים רפואיים יינתן לאדם הסובל מליקוי או ליקויים גופניים יהא זכאי לפטור ממס הכנסה, במידה ויוכח כי הוא סובל מנכות בשיעור 90% ומעלה, למשך תקופה של כחצי שנה ומעלה.
 
במקרה של זכאות לפטור ממס הכנסה, הפטור ניתן עד לתקרת הכנסה של כ-600,000 ש"ח בשנה,
וניתן לבקש את הפטור ממס עבור שנת המס השוטפת וכן עבור 6 שנות מס קודמות ממועד הגשת הבקשה.
 
קבלת הפטור כרוכה בהוכחת חומרת המצב הרפואי – דבר הדורש מומחיות, ידע וניסיון.
 
במידה והנכם מחפשים עורך דין פטור ממס הכנסה, משרדינו מלווה את לקוחותיו החל משלב בחינת ההיתכנות הראשונית ועד לקבלת הפטור המיוחל והחזר עבור המס ששולם בעבר.
עורכי הדין במשרד מייצגים את הלקוחות גם בוועדות הרפואיות עצמן, וכן בהליכי ערר וערעור לבית המשפט המוסמך.