נכות כללית

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת למי שאינו יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הרפואי\נפשי.
 
קיימים מספר תנאים להגשת תביעה לגמלת נכות כללית:
הינך תושב/ת ישראל, מלאו לך 18 שנים ועדיין לא הגעת לגיל הפרישה. 
אינך עובד או שהכנסתך כשכיר או כעצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע במשק.
רופא מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע לך נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות.
עובד/ת שיקום מטעם המוסד לביטוח לאומי קבע/ה כי עקב נכותך אינך מסוגל/ת לעבוד כלל או יכולתך להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לך דרגת אי כושר באחד מהשיעורים הבאים: 60%, 65%, 74%, 100%.
 
הליך הגשת תביעה לגמלת נכות כללית:
שלב ראשון – לבחון האם הינך עונה על הקריטריונים.
שלב שני – בניית תיק רפואי.
שלב שלישי – מילוי טפסים והגשת התביעה למוסג לביטוח לאומי.
שלב רביעי – בדיקה בוועדות רפואיות. קביעת אחוזי הנכות מתבצעת ע"י וועדות רפואיות המתקיימות בביטוח לאומי. אחוזי הנכות נקבעים על פי "ספר הליקויים" שהוא למעשה פירוט של אחוזים בגין כל ליקוי המפורט בתקנות הביטוח הלאומי.
שלב חמישי – במידה ועברת את הסף הרפואי, תוזמן לוועדה מול עובד\ת שיקום אשר תקבע האם איבדת את כושר ההשתכרות באופן מלא, חלקי או שלא איבדת את כושר ההשתכרות כלל.
שלב שישי – החלטה. 
 
במידה והוחלט כי הינך זכאי/ת לקצבת נכות כללית, סכום קצבת הנכות החודשית הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך :
דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח .
דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח .
 
בנוסף, ייתכן ותהי/ה זכאי/ת לתוספות תלויים לקצבה החודשית בגין ילדים עד גיל 18 ו/או בן/ת זוג שאינו עובד או ששכרו נמוך מ- 60%  מהשכר הממוצע במשק ובמקביל לעמידה בתנאים אשר נקבעו במוסד לביטוח לאומי
 
לשאלות ולפרטים נוספים, וכן לבחינת זכאותך לקצבת נכות כללית, ניתן ליצור קשר עם משרדנו או להשאיר את פרטייך תחת לשונית "צור קשר" ואנו נשמח לסייע.