ניידות

קצבת ניידות זוהי קצבה לה זכאים אנשים אשר מוגבלים בניידותם בשל מצבם הרפואי.
קצבת ניידות מעניקה הטבות לנכים שסובלים מליקוי מסוים בפלג גוף תחתון אשר מגביל אותם בניידות, ובין היתר מקרים של שיתוקים, קטיעות, חסימות עורקים, החלפת מפרקי גפיים תחתונות וכד'.
חשוב לדעת שלא כל נכה זכאי לקבל את גמלת הניידות אלא רק נכים שהליקוי שלהם נכלל ברשימת הליקויים הסגורה שבהסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר ובין המוסד לביטוח לאומי.
 
מהן ההטבות להן זכאי מוגבל בניידות?
גמלה חודשית
אישור להלוואה עומדת (מוגבל בניידות הקונה רכב חדש, עשוי לקבל הלוואה עומדת לשם מימון מלא או חלקי של המסים החלים על הרכב, בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי).
החזר הוצאות לרכישה ולהתקנה של אביזרים לנכה ברכב פרטי.
 
תנאי זכאות להטבות בניידות:
תושב ישראל מגיל 3 ועד גיל פרישה.
רופא בוועדה מטעם לשכת הבריאות קבע לפחות 40% מוגבלות בניידות לבעל רישיון נהיגה או רופא בוועדה קבע לפחות 60% לחסר רישיון נהיגה.
 
הליך הגשת בקשה לגמלת ניידות:
שלב ראשון – הגשת בקשה ללשכת הבריאות.
שלב שני – וועדה למוגבלות בניידות.
שלב שלישי – החלטה.
שלב רביעי – במידה ונקבעו אחוזים שמזכים בגמלה יש להגיש תביעה להטבות בניידות למוסד לביטוח לאומי.
 
לשאלות ולפרטים נוספים, וכן לבחינת זכאותך לקצבת ניידות, ניתן ליצור קשר עם משרדנו או להשאיר את פרטייך תחת לשונית "צור קשר" ואנו נשמח לסייע.